Итем Солар


През 2008 г. е създадено дружество с ограничана отговорност„ИТЕМ Солар”. Фирмата е с предмет на дейност проектиране, доставка, монтаж и обслужване на слънчеви водогрейни инсталации.Използвайки дългогодишния опит на ИТЕМ в областта на топлотехниката, „ИТЕМ Солар” предлага на българския пазар иновативни решения за уползотворяване на слънчевата енергия.