Изпитвателната лаборатория към “ИТЕМ Консулт” получи нотификация съгласно регламент 305/2011 – Строителни продукти


Изпитвателната лаборатория към „ИТЕМ Консулт” получи нотификация от Европейската комисия за първоначално изпитване на типа – оценка и проверка на експлоатационните показатели на устройства за отопление по Система 3 съгласно Регламент 305/2011 – Строителни продукти. Компетентността на Лабораторията за изпитване е оценена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за изпитване на отоплителни уреди на твърди и течни горива (в сгради) за оценяване и проверка постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, отговарящи на следните европейски технически спецификации: EN 12809:2001; EN 12815:2001; EN 13229:2001; EN 13240:2001; EN 14785:2006; EN 15250:2007
Reglament 305

Разрешение