Итем Консулт


През 2001 г. е създадена фирмата „ИТЕМ Консулт” ЕООД като дъщерна фирма на „ИТЕМ Инженеринг” АД. Предметът на дейност на дружеството включва:

  • Маркетингови проучвания, изследване и изпитване на топлотехнически съоръжения и съдове под налягане
  • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност
  • Сертифициране на продукти
  • Оценка на съответствието на газови уреди и съоръжения
  • Посредничество
  • Комисионна дейност