Лицензи и сертификати


1. Удостоверение от ДАМТН № С319/ 11.03.2008 г., че „ИТЕМ Инженеринг” АД е вписано в Регистъра на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност като лице, което извършава поддържане, ремонтиране и преустройване на:

  • Парни и водогрейни котли;
  • Съдове, работещи под налягане;
  • Тръбопроводи за водна пара и гореща вода

2. Удостоверение от ДАМТН № С053/09.05.2006 г., че „ИТЕМ Инженеринг” АД е вписано в Регистъра на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност като лице, което извършва: „Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталции, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове”

3. Системата за управление на качеството на “ИТЕМ Инженеринг” АД е сертифицирана  съгласно изискванията на ISO 9001:2015 от „ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ“.