Услуги


1. Сертификация на продукти
2. Изпитвателна лаборатория за топлотехнически изпитвания
3. Органът за контрол от вида А
4. Технически надзор на съоръжения за повишена опасност