Изпитвателна лаборатория


Изпитвателна лаборатория за топлотехнически изпитвания

 • котли отоплителни за газови и течни горива с топлопроизводство от 4 до 10000kW;
 • парни и водогрейни котли, високо налягане на течно и газообразногориво;
 • котли парни и течностни с органични топлоносители;
 • котли отоплителни за твърдо гориво до 10 000kW;
 • горелки автоматични за течно гориво;
 • горелки газови промишлени и с общо предназначение;
 • горелки моноблокови;
 • горелки и резачи ежекторни с ръчно обслужване;
 • топлинни апарати: бойлери пароводни и водоводни; подгреватели пароводни и водоводни; топлообменници;
 • предпазни клапани с пряко и принудително действие;
 • окачени тръбни лъчисти газови нагреватели;
 • уреди отоплителни газови с принудителна конвекция за отопление на въздуха;
 • уреди битови газови;
 • устройства за отопление.