Органът за контрол от вида А


Контрол на съоръжения под налягане, включително транспортируеми, чрез ултразвуков метод за контрол на дебелините на стените; степен на якост и плътност, чрез хидростатични методи на контрол; визуален контрол на заварени съединения, материали, детайли и изделия; контрол с проникващи течности.