Конструкторска дейност


  • Съдове под налягане за вода, въздух, водород, втечнени въглеводороди, криогенни газове и други течни и газообразни флуиди;
  • Топлообменна апаратура за гореща вода, въздух и други течни и газообразни флуиди
  • Съоръжения за утилизиране на топлина
  • Технологично и нестандартно оборудване за сборка на детайли, изпитване на съоръжения под налягане, транспортни системи и др.
  • Оборудване за АЕЦ – хидрозатвори, контейнери, оборудване за биологична защита и др.
  • Камери за изгаряне на твърди горива, пещи, сушилни

Филтър

Искроуловител

Охладител

Паропрегревател

Ресивър вакуум

Стендове