Абонаментна сервизна дейност


  • Поддръжка, ремонт и преустройство на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталаци и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове – Удостоверение № С053 по чл. 36, ал. 6 от ЗТИП
  • Поддръжка, ремонт и преустройство на парни и водогрейни котли – Удостоверение № С319 по чл. 36, ал.6 от ЗТИП
  • Поддръжка ремонт и преустройство на съдове, работещи под налягане – Удостоверение № С319 по чл. 36, ал.6 от ЗТИП
  • Поддръжка, ремонт и преустройство на тръбопроводи за водна пара и гореща вода – Удостоверение № С319 по чл. 36, ал.6 от ЗТИП
  • Подготовка и представяне на съоръжения пред инспектори по технически надзор