Производствена дейност


  • Парни и водогрейни котли утилизатори
  • Съдове под налягане
  • Топлообменно оборудване
  • Мазутни, нафтови и газови стопанства
  • Нестандартно оборудване – газоходи, транспортни системи, метални конструкции и др.
  • Спомагателно оборудване за енергетически, химически и топлотехнически обекти

Електроден котел

Инокс

Магура

Искроуловител

Мазутно стопанство

Охладител

Паропрегревател

Ресивър вакуум

Тръбопроводи

Помпа