Пълен инженеринг


Проектиране, доставка и пуск на:

  • Парни и водогрейни котелни централи на твърдо, течно и газообразно гориво
  • Утилизация на топлина от горещи изходящи газове
  • Магистрални и площадкови газопроводи и ГРП за природен газ /метан/ и пропан бутан /LPG/
  • Газоснабдителни станции за метан и LPG
  • Складови стопанства за вода, течни горива /нафта и мазут/, втечнени въглеводороди и др. с вместимост до 1000 м3
  • Отопление и вентилация за промишлени и битови нужди
  • Битово горещо водоснабдяване с конвенционални и възобновяеми източници
  • Автоматизиране на комплектни обекти и единични съоръжения
  • Съоръжения под налягане

Котелно 4тч

Котелно 10т.ч