Партньори


„ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ” АД

 • Официален дистрибутор на фирма PANINI – Италия
 • Дистрибутор на USA котли и калориферни инсталации работещи на отработено масло CLEANBURN (www.cleanburn.bg)
 • Официален представител на EUROHEAT за България (www.euroheat.co.rs)
 • Машиностроителни заводи за тежко инвестиционно машиностроене: “Тежко машиностроене – Радомир”, “Котлостроене” – София, Заводи за химическо машиностроене в гр.Хасково, Плевен и Провадия
 • МЗ ”Вапцаров”- Плевен, “Термотехника“- Пловдив
 • Топлофикация – София, АЕЦ”Козлодуй”, ТЕЦ “Пловдив”, ТЕЦ ”Варна”, ТЕЦ ”Сливен”, ТЕЦ “Бобов дол”, Фирма Clean Burn.
 • Химическите заводи – “Химко”-Враца, “Нефтохим”- Бургас, “СОДИ” – Девня
 • Инженерингови фирми – “Енергопроект”- София, “Атомтоплопроект”, “Атоменергопроект” – София, ITE – ООД, Химремонт
 • Външнотърговски фирми за доставка на съоръжения по предмета на дейност: RIELLO, SIMENS, DIANSOS, ЗИХИ Стерлинг, Инковес и др.
 • Плодотворни са контактите с водещи фирми от Япония, Германия и Русия

Сътрудничество:
“Технически университет” – София
Българска академия на науките – Института по химически технологии
Фирма “Toyo Engineering” – Япония – проектиране и производство на всички топлотехнически съоръжения и съдове под налягане за завода за PVC – Девня
Япония – фирма “IHI” – по техническо задание на фирмата се проектират основните технологични съоръжения (абсорбери и резервоари за вода и гипс) на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси за ТЕЦ “Марица изток-2” блокове 1,2,3 и 4 по проект на фирма Мицуи – Япония
Атоммаш и Атомтоплопроект – Русия – проектиране и производство на съоръжения за АЕЦ
Фирма “Libcher”– Германия – проектиране и производство на технологични съоръжения за завода за хладилници – с.Радиново – Пловдивско, в т. ч. стопанство бутан
Промишлени и отоплителни котелни централи за обекти за страната и износ в Чехия.

„ИТЕМ Консулт” ЕООД

 • SZUTEST Plaza, Notified body 2195, Турция
 • “UDEM” Ltd, Турция
 • “EURO CAL” DOO, Сърбия
 • QCI Co., Иран
 • Pishgaman Samaneh Paydar Co., Иран