Нотифицираният орган 1837 “ИТЕМ Консулт” разширява дейността си


Нотифицираният орган NB 1837 „ИТЕМ Консулт” е в процедура за разширяване на дейността по оценяване на съответствието на газови уреди и съоръжения под налягане. Успешно приключи проверката на място от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) във връзка с подадени заявки за разширяване на обхвата на издадени разрешения за оценяване на съответствието по Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на съоръжения под налягане и Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на газовите уреди. Направление „Оценяване на съответствието” е оценено за компетентност и способност да изпълнява заявените процедури за оценяване на съответствието:

-по НСИОС на съоръжения под налягане – „Осигуряване качеството на производство – Модул D” и „Пълно осигуряване на качеството – Модул Н”;

-по НСИОС на газови уреди – „ЕО Деклариране на съответствието с типа – осигуряване качеството на производство”.