Итем Инженеринг

„ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ” АД е наследник на „База за техническо развитие по котлостроене и химическо машиностроене” към котлостроителен завод „Георги Кирков”
ПОВЕЧЕ

Итем Консулт

През 2001 г. е създадена фирмата „ИТЕМ Консулт” ЕООД като дъщерна фирма на „ИТЕМ Инженеринг” АД. Предметът на дейност на
ПОВЕЧЕ

Итем Солар

През 2008 г. е създадено дружество с ограничана отговорност„ИТЕМ Солар”. Фирмата е с предмет на дейност проектиране, доставка, монтаж и
ПОВЕЧЕ