РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/ 426 ЗА УРЕДИТЕ, ЗАХРАНВАНИ С ГАЗОВО ГОРИВО


На 21 април 2018 г. влезе в сила новият Регламент (ЕС) 2016/ 426 за газовите уреди. Регламент (ЕС) 2016/ 426 (GAR) заменя старата Директива за газовите уреди 2009/142/EC (GAD). Оценяването на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво, трябва да се извършва съгласно новия регламент. След 21 април 2018 г. всички сертификати, издадени по старата газова директива вече няма да бъдат валидни.

На 30 април 2018 г. излезе официалното разрешение на „ИТЕМ Консулт” ЕООД да извършва оценяване на съответствието на уреди, захранвани с газово гориво, съгласно новия Регламент (ЕС) 2016/ 426 като прилага следните модули:

  • Модул В: ЕС Изследване на типа;
  • Модул С2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали;
  • Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството;
  • Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта;
  • Модул G: Съответствие въз основа на провека на единичен продукт.

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_113064