Услуги


„ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ” АД

  • Проектантска дейност
  • Конструкторска дейност
  • Абонаментна сервизна дейност
  • Производствена дейност
  • Монтажна и ремонтна дейност
  • Пълен инженеринг

„ИТЕМ Консулт” ЕООД

  • Сертификация на продукти
  • Изпитвателна лаборатория за топлотехнически изпитвания
  • Органът за контрол от вида А
  • Технически надзор на съоръжения за повишена опасност